”Long Tail” av Chris Anderson

Why the Future of Business Is Selling Less of More

Chris Anderson använde uttrycket ”Long Tail”, eller ”Den långa svansen” i en artikel i Wired 2004. Boken är en utveckling i ämnet och ger en grundlig genomgång av hur dagens teknik minskat beroendet av de stora hittarna. Internet har gjort det möjligt för allt fler företag att hitta samma lönsamhet i att sälja få varor till många köpare, som man tidigare enbart hittade i hittarna.

Anderson illustrerar detta med exempel från bok-, musik- och underhållningsbranschen, men också från längre tillbaka i tiden. Sears, Roebuck and Co hittade på slutet av 1800-talet sin tids möjlighet att göra affärer i den långa svansen genom att starta postorderverksamhet.

Hemligheten bakom att skapa en blomstrande verksamhet med lång svans kan sammanfattas med två uppmaningar:

1. Gör allt tillgängligt

2. Hjälp mig hitta det

Han förtydligar sedan detta med nio mer specifika regler:

  1. Flytta ditt sortiment långt in … eller långt ut
  2. Låt dina kunder göra jobbet
  3. En distributionsform passar inte alla
  4. En produkt passar inte alla
  5. Ett pris passar inte alla
  6. Dela information
  7. Tänk ”och.” inte ”eller.”
  8. Lita på att marknaden kommer göra ditt jobb
  9. Förstå kraften av gratis

———–

Jag är glad att jag har läst den här boken. Det var ett tag sedan jag läste nationalekonomi och nu fick jag inte bara en uppfräschning i mina kunskaper, men också en komplettering med de principer som ny teknik ändrat sedan dess. Jag känner också att det kan gå att hitta affärsmöjligheter genom att utgå ifrån sig själv. Kan man hitta ett sätt att använda kanaler och filter så att man hittar rätt personer finns chansen att de är tillräckligt många för att skapa lönsamhet. Kanske måste man som ett stort företag fortfarande ha de stora hittarna, men som enskild person har man mycket större möjligheter att lyckas med en nischverksamhet idag.

Här hittar du en svensk artikel som beskriver boken mer utförligt.

Wikipedia har en lång och utförlig artikel om begreppet ”Long Tail”.