Karma

Det kan väl inte bara vara jag som har dagar när man är mer ömhudad än vanligt? Jag har en sådan dag i dag.

Men det är bara att kämpa på. Försöka att inte vara så känslig.

Låta andras agerande och kommentarer rinna av en som vattnet på en gås.

Lita på att det lönar sig i långa loppet att försöka bygga bra karma.

Och att det faktiskt blir vår någon gång igen.