Hata Hemmets Journal

Rubriken kanske är lite stark, men jag skulle aldrig frivilligt prenumerera på Hemmets Journal. Det är helt enkelt inte en tidning för mig. Trots det är jag nu prenumerant av Hemmets Journal.

Jag fick nämligen en prenumeration på en mycket trevlig tidning som heter Vår Bästa Mat av min syster. Den tyckte jag så mycket om att jag förlängde prenumerationen. Men så fick jag ett meddelande från förlaget om att de slutat ge ut den tidningen och som ersättning skulle jag istället få Hemmets Journal.

Meddelandet kom när jag hade som mest att göra och jag hade inte tid att engagera mig, men nu önskar jag att jag hade hört av mig till förlaget och ifrågasatt det hela. Förlaget har flera andra tidsskrifter, varför fick jag inte några alternativ, varav ett skulle vara en återbetalning av innestående prenumerationsavgift, att välja mellan?

Dags att skriva ett litet brev till Egmont Tidsskrifter tror jag.

Argumentation via ombud

Steven röker. Steven har rökt sedan en skrämmande låg ålder så i princip har han rökt i nästan 30 år redan. Hans mamma röker och har andningsbesvär som hon kallar astma. Hans pappa var storrökare och har efter att han fått diagnosen KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) faktiskt slutat röka, men hans sambo röker fortfarande.

Jag röker inte. Mina föräldrar röker inte. Min morfar rökte till han fick cancer på stämbanden och det var nog min känslomässiga anledning till att jag inte började röka. Jag dyrkade min morfar tills han fick ett hål i halsen, inte kunde prata längre och var tvungen att äta via en slang i näsan; och jag fick veta att han blivit sådan för att han rökt.

Men min antirökningövertygelse är också faktabaserad, och mina källor är inte Aftonbladet eller Hemmets Journal. Rökning är en av de få saker som medicinsk vetenskap vet är skadlig. Rökning är den huvudsakliga orsaken till KOL, en starkt bidragande riskfaktor till hjärt-kärlsjukdomar och ett flertal cancersjukdomar.

Så jag tjatar på Steven om att han borde sluta röka. Han säger inte direkt emot, bland annat för att hans dotter röker och han vill att hon ska sluta. Hon säger att hon inte VILL sluta röka, men kan inte direkt förklara varför hon vill röka när jag frågar. Steven säger att han VILL sluta röka men att han inte kan.

Inte vid något tillfälle har Steven sagt att han inte vill sluta röka för att han inte tror att rökning är farligt. Men imorse när jag kom ut i badrummet låg en tidning uppslagen där. Jag har nämligen mot min vilja blivit prenumerant av Hemmets Journal, jag bryr mig knappt om att öppna den men tydligen gör Steven det.

Rubriken på uppslaget var:

Jag fick diagnosen KOL 16 år efter att jag slutat röka.

Fast om man läser artikeln kan man räkna ut att kvinnan ifråga hade rökt i nästan 30 år innan hon slutade, och i en informationsartikel bredvid skriven av en läkare står det att det tar 20-40 år att bygga upp KOL, att den viktigaste åtgärden är att sluta röka samt att det aldrig är för sent att sluta röka.

Så tack för ditt inlägg i debatten Steven men jag säger fortfarande: SLUTA RÖKA!!!!